SERVEIS

RESTAURACIÓ

 • Estudi i recuperació de tot tipus d'elements constructius de valor i catalogats.
 • Reintegració volumètrica amb mortes específics d'aspecte petri i insercions de pedra natural.
 • Confecció de motlles per a la reproducció i reposició de tot tipus de peces ornamentals de pedra deteriorades.
 • Tractaments per a la conservació de pedra natural.
 • Estudi, restauració i recuperació de pintures artístiques en sales nobles.

REHABILITACIÓ

 • Revestiments amb morter de gran adherència i base acrílica, aplicable sobre paraments antics i degradats per a la renovació de la façana.
 • Reparació de patologies estructurals i decoratives en formigó.
 • Confecció, recuperació i restauració de motius decoratius esgrafiats en façanes, seguint les tècniques i processos d'estergit i esgrafiat tradicionals.

PINTURA

 • Pintures tradicionals i de nova generació, amb base de silicats i calç, aplicant una solució per a cada tipus de revestiment, garantint un acabat estètic, la seva protecció i la seva durabilitat.

AÏLLAMENTS TÈRMICS

 • Aplicació de sistemes d'aïllament en la renovació d'edificis per a la millora de la seva eficiència energètica.

ESTUCATS

 • Estucats amb morters de calç seguint processos de treball tradicionals en edificis històrico-artistics.
 • Estucats amb morter de calç planxat, altament decoratius, acabat fi i brillant amb aspecte de marbre, en paraments interiors i exteriors.
 • Estucat amb morter de calç i acabat lliscat, amb reproducció de silleries i despeçejament en forma de carreus reproduïnt els diferents acabats de les façanes originals a restaurar.

TOT EN FAÇANES

 • Revestiments d'obra nova amb morter monocapa, acabat amb textura raspada, remolinada, lliscada i de pedra.
 • Arrebossat de morter sec acabat amb textura raspada, remolinada i lliscada.
 • Mestrejat (reglejat) de morter tradicional com a preparació de tot tipus de paraments interiors i exteriors que hagin d'anar acabats amb aplacat de pedra o enrajolats.

Contacte

No dubteu a contactar amb nosaltres per fer un estudi de la vostra façana. Analitzarem el vostre cas i farem un pressupost ajustat sense cap compromís.

On som

08552 - Taradell (Osona)
C/ Narcís Monturiol, 7
Pol. Ind. El Vivet
T 935 079 915 / M 646 960 021
info@vectarnou.cat