Vectar Nou SL

Vectar Nou

Som especialistes en la rehabilitació de tot tipus de façanes

A Vectar Nou estem especialitzats en la rehabilitació de tota classe de façanes, i donem solució a qualsevol patologia que pugui presentar. Segons el tipus de façana a rehabilitar i del tipus d’acabat que tingui caldrà una intervenció determinada, i serà bàsic per a l’èxit de la rehabilitació el tipus de morter que s’utilitzi per acabar-la. Oferim l’aplicació dels morters més especialitzats, així com diversos acabats tradicionals:

 • Estucs de calç tradicional.
 • Estucats lliscats.
 • Confecció i reproducció d’esgrafiats.
 • Pintures al silicat.
 • Estucs venecians.
 • Línies de Vida.
 • Estucs de calç tradicional.
 • Estucats lliscats.
 • Confecció i reproducció d’esgrafiats.
 • Pintures al silicat.
 • Estucs venecians.
 • Línies de Vida.
Vectar Nou

Rehabilitació i conservació del patrimoni artístic i cultural

Els nostres serveis inclouen també la rehabilitació i conservació del patrimoni artístic i cultural, així com el tractament i la recuperació de tot tipus de pedra natural. També ens encarreguem de la reproducció d’elements petris de valor, mitjançant motlles. A més, realitzem qualsevol tipus de treball de paleta que es derivi del procés de rehabilitació.

Vectar Nou

Som experts en revestiment d'obra nova amb morter monocapa i de calç

Igualment, som experts en el revestiment d’obra nova amb morter monocapa i de calç. Els productes que utilitzem són productes que garanteixen un bon acabat del revestiment, i treballem amb materials aptes per a diversos acabats. Tot això ens permet oferir una gamma de materials i acabats diversos:

 • Estucs de calç tradicional.
 • Estucats lliscats.
 • Confecció i reproducció d’esgrafiats.
 • Pintures al silicat.
 • Estucs venecians.
 • Línies de Vida.

Donem una nova vida a la teva façana!

A Vectarnou som especialistes en la rehabilitació de tot tipus d’edificis i façanes, i donem solució a qualsevol patologia que pugui presentar.